Informacja o treści złożonych ofert - dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii