"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W - ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z przebudową oświetlenia"