Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.08.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy kruszyw do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych