Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.08.2017 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2863W - ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie wraz z przebudową oświetlenia"