Informacja Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12


Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nr 165/5/17 z dnia 14.06.2017 r., zmienioną uchwałą  Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nr 181/1/17 z dnia 28.08.2017 r.  przeprowadziła w dniu 01.09.2017 r. o godz. 10.00  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 53/1, o pow. 1,2868 ha, w obrębie 01-04, uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00272369/3.

Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-09-11 15:25:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-09-11 15:28:23)