XXXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.09.2017 r.

280 XXXVI.1.17 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
281 XXXVI.2.17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
- zał. 8
- zał. 9
- zał. 10
282 XXXVI.3.17 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Fabrycznej
283 XXXVI.4.17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Lininie II gm. Góra Kalwaria
284 XXXVI.5.17 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku
285 XXXVI.6.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy
286 XXXVI.7.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
287 XXXVI.8.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marsz. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2
288 XXXVI.9.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie–Jeziornie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1
289 XXXVI.10.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1
290 XXXVI.11.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater–Zyberkówny w Piasecznie, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3
291 XXXVI.12.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie, w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 4
292 XXXVI.13.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 7
293 XXXVI.14.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii, w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1
294 XXXVI.15.17 w sprawie przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
295 XXXVI.16.17 w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
296 XXXVI.17.17 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2017
297 XXXVI.18.17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-10-10 11:58:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-10-11 10:31:13)