"Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2826W w Zalesiu Górnym"