Dostawy mleka i przetworów mlecznych, ryb i przetworów rybnych, pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii