Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2018r w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton