Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 80 m3