Informacja o unieważnieniu postepowania przetargowego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W"