Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze