XLIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 22.02.2018 r.

259 XLIII.1.18 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
260 XLIII.2.18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
- zał. 8
261 XLIII.3.18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm. Tarczyn
262 XLIII.4.18 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20 C oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie
263 XLIII.5.18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Piaseczyńskiego w roli Partnera do realizacji projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany Powiat Piaseczyński”
264 XLIII.6.18 w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
265 XLIII.7.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
266 XLIII.8.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
267 XLIII.9.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
268 XLIII.10.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
269 XLIII.11.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
270 XLIII.12.18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2018 rok
271 XLIII.13.18 w sprawie powołania Radnej do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
272 XLIII.14.18 w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

 

Wytworzył:
Monika Rechnio
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-03-15 10:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-03-16 13:38:03)