Informacja o unieważnieniu postępowania pn.:Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze