Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.03.2018r w postępowaniu przetargowym pn.:Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych