Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.04.2018 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego wraz z przebudową kolidujących urządzeń w Chylicach"