Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Prażmów