"Wykonanie opracowań geodezyjnych dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w roku 2018"