Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.