Zaproszenie do składania ofert - zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie