"Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych dróg w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych"