Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: "Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych dróg w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych"