Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, kopaliny, obwody łowieckie, karty wędkarskie, zezwolenia na usuwanie drzew