Informacja o unieważnieniu pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie, dz. 53, 54, 55, 56, obr. 03-14

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PIERWSZYCH PRZETARGÓW
USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), odwołuje pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Gąsiorowskiego 3, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów działki: nr 53 o pow. 4325 m2, nr 54 o pow. 4332 m2 , nr 55 o pow. 4326 m2, nr 56 o pow. 4360 m 2 w obrębie 03-14, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00004516/0, z uwagi na błąd merytoryczny polegający na nie podaniu informacji dotyczącej konieczności doliczenia podatku VAT do kwoty podanej w ogłoszeniu o przetargach.
Przetargi planowane w dniu 28 września 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego  w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 (sala nr 110):
1) dz. nr 53 – godz. 10:00
2) dz. nr 54 – godz. 11:00
3) dz. nr 55 - godz. 12:00
4) dz. nr 56 – godz. 13:00

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-24 15:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-09-24 15:32:51)