Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2018r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20