Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2018r w postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie zimowym 2018/2019