Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.10.2018r w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON w ilości 25m3