Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w Bielawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W"