Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na bufet szkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie