Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - część dz. 8/4 i 8/6 obr. 27 w Piasecznie