III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego VI kadencji - 20.12.2018 r.

III.1.18 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
III.2.18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
Imienny wykaz głosowania
III.3.18 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
- zał. 1
- zał. 2
Imienny wykaz głosowania
III.4.18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
III.5.18 uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok
- str. tytułowa
- spis treści
- tabele
- załączniki
Imienny wykaz głosowania
III.6.18 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
III.7.18 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
- zał.
Imienny wykaz głosowania
III.8.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie na potrzeby PINB Imienny wykaz głosowania
III.9.18 w sprawie powołania Radnej do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Imienny wykaz głosowania
III.10.18 w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
III.11.18 w sprawie powołania Radnej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Imienny wykaz głosowania
III.12.18 w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Imienny wykaz głosowania
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Starosty Piaseczyńskiego do ustąpienia z urzędu Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie punktu do porządku obrad Ślubowanie Radnego: Pana Henryka Gromadzkiego z listy nr 4 - KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Radnego Grzegorza Pruszczyka do zrzeczenia się mandatu Radnego a jeżeli to nie nastąpi do natychmiastowego wyjaśnienia kwestii łączenia przez Pana Grzegorza Pruszczyka mandatu Radnego z funkcją zastępcy kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej i ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o udzielenie głosu Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o udzielenie głosu Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zrobienie przerwy Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek do budżetu na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zrobienie przerwy Imienny wykaz głosowania
  Wniosek do budżetu na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek klubu PIS do budżetu na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie punktu do porządku obrad sesji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o udzielenie głosu Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-12-28 13:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-01-21 13:44:28)