Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 04.02.2019 r. w postępowaniu przetargowym pn.: "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Piaseczyńskiego"