VI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.03.2019 r.

VI.1.19 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. nr 1
- zał. nr 2
- objaśnienia
Imienny wykaz głosowania
VI.2.19
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
Imienny wykaz głosowania
VI.3.19
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg Imienny wykaz głosowania
VI.4.19
w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
VI.5.19
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 rok Imienny wykaz głosowania
VI.6.19
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego stanowiącej dz. ewid. 37/23, 37/26,37/29 gm. Góra Kalwaria obręb 1-02 Góra Kalwaria Imienny wykaz głosowania
VI.7.19
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu 5 pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Imienny wykaz głosowania
VI.8.19
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Imienny wykaz głosowania
VI.9.19
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
VI.10.19
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
VI.11.19 w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Imienny wykaz głosowania
VI.12.19 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego protestu nauczycieli i pracowników oświaty Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Radnej do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o dodanie do porządku obrad apelu w sprawie protestu nauczycieli i pracowników oświaty Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z IV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Przyjęcie projektu protokołu z V sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  Wniosek o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania
  Korekta do projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-04-01 11:06:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-05-07 11:53:52)