Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w 2018 r.