Frezowanie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych