Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa - Damian Robak

Piaseczno, ul. Elektroniczna 4

22 756 62 54 w. 598 - Dominik Kuźmicz - inwestycje drogowe (d.kuzmicz@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 597 - Mateusz Krawczyk, Kinga Walendzik - inwestycje kubaturowe (m.krawczyk@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 593 - Maria Olejnik - wycinka drzew, odszkodowania, utylizacja padłych zwierząt, wydawanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego (m.olejnik@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 593 - Monika Wiśniewska - utylizacja padłych zwierząt (m.wisniewska@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 595 - Mariusz Dywan - wydawanie decyzji lokalizacyjnych infrastruktury technicznej w pasie drogowym (m.dywan@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 596 - Małgorzata Bramnik, Konrad Winniewski - organizacja ruchu (m.bramnik@piaseczno.pl, k.winniewski@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 586 - Mirosław Kreczmański - Kierownik Działu Drogownictwa - bieżące utrzymanie dróg (m.kreczmanski@piaseczno.pl)
22 756 62 54 w. 506 - Jacek Kruk, Henryk Lewandowski - bieżące utrzymanie dróg (j.kruk@piaseczno.pl, h.lewandowski@piaseczno.pl)

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

System zgłaszania uszkodzeń/usterek dróg powiatowych (jezdni, chodników, znaków drogowych, sygnalizatorów) https://zgloszenie.piaseczno.pl

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w szczególności  prowadzi sprawy w zakresie:
1) przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji i remontów,
2) opracowywania projektów planu rozwoju sieci dróg powiatowych,
3) pełnienia nadzoru inwestorskiego,
4) utrzymania dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch, w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń związanych z drogą,
5) pełnienia zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowania infrastruktury powiatowej dla potrzeb obronności,
7) administrowania drogami i obiektami inżynierskimi w pasach drogowych oraz innymi obiektami będącymi w zarządzie Powiatu,
8) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
9) opiniowania przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych,
10) wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na drogach publicznych, oraz wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
11) wydawania opinii o przebiegu i kategoryzacji dróg gminnych,
12) opiniowania włączenia dróg, działek i osiedli do układu komunikacyjnego dróg powiatowych,
13) innych zadań w zakresie dróg i poszerzeń istniejących oraz projektowanych pasów drogowych wynikających z przepisów odrębnych.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-09 12:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-01-20 14:39:59)