Wydział Geodezji i Katastru

Geodeta Powiatowy/ Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - dr inż. Monika Jaroszewska

Dane kontaktowe Wydziału Geodezji i Katastru
adres: 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20

kancelaria@piaseczno.pl

telefony:
22 735 58 43 wew. 343 (kancelaria, informacja)
22 735 58 43 wew. 344 (obsługa interesantów)
22 735 58 43 wew. 345 (obsługa interesantów)

fax: 22 735 58 37

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00

Informacja: klatka B, na parterze budynku, hol główny

Filia Wydziału Geodezji i Katastru – Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)
tel. 22 756 62 54 wew. 683
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi interesantów i spraw załatwianych w wydziale oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie www.geodezja.piaseczno.pl.

Portal mapowy e-mapa powiatu piaseczyńskiego - http://piaseczynski.e-mapa.net

Informacje o wszczętych postępowaniach >>>

Zawiadomienia o ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych >>>


Wydział Geodezji i Katastru prowadzi sprawy z zakresu:
1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3. ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w zakresie regulacji dróg powiatowych
5. ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

W szczególności do zadań Wydziału należą:
1. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
2. zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych
3. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności jej aktualizacja, udostępnianie  i modernizacja,
4. prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności jej aktualizowanie i udostępnianie,
5. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
6. prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500, w tym jego uzupełnianie, aktualizowanie i udostępnianie,
7. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie map i tabeli taksacji,
8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
10. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
11. rozpatrywanie i merytoryczne prowadzenie spraw z wniosków osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej dotyczących geodezji, kartografii i katastru na poziomie powiatu,
12. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów,
13. rozpatrywanie oraz merytoryczne prowadzenie spraw w zakresie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego w zakresie zadań starosty,
14. regulacja stanu prawnego gruntów w pasach dróg powiatowych,
15. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta
16. współdziałanie z innymi organami i jednostkami w zakresie spraw geodezyjno-kartograficznych.

W ramach realizacji zadań Wydział Geodezji i Katastru prowadzi:
1. powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny
2. ewidencję gruntów i budynków
3. rejestr cen i wartości nieruchomości
4. geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu
5. rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych
6. bazę danych obiektów topograficznych (BDOT500)
8. koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach narad koordynacyjnych
9. mapę zasadniczą

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-09 13:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-10-02 11:21:42)