Biuro Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Kierownik Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Agnieszka Pindelska

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 180
22 756 62 54 wew. 164
bzk@piaseczno.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Staszica 19
tel. 22 737 07 63
fax 22 737 18 88
pczk@piaseczno.pl

Biuro prowadzi sprawy w zakresie:
1) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
2) koordynacji realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacjach szczególnych,
3) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) obronności,
5) prowadzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
6) obrony cywilnej,
7) ochrony przed powodzią.

Postępowanie w sytuacjach zagrożeń - poradnik (do pobrania .doc) >>>

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-12 13:32:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-04-14 15:58:56)