Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Sylwia Wałachowska

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 155
fax 22 737 11 58

rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Biuro rzecznika: parter, pokój 8.

Poradnik interesanta - jak załatwić sprawę >>>

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, a w szczególności:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Starostwa, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Wytworzył:
Joanna Muszyńska-Dziurny
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-08-12 14:16:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-04-14 16:00:19)