Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków"