Bezpieczeństwo, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne