Zawiadomienia - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości