Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

logo ministertwa rodziny          

Starostwo Powiatowe w Piasecznie realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

                         flaga rp                                            godło rp
 

Osoby zainteresowane pracą asystenta zapraszamy do zakładki Zamówienia o wartości do 130 tys. zł

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Więcej informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie
22 756 62 54 wew. 124 lub 249

Ogłoszenie o naborze do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością >>>

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-02-20 15:40:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-02-22 14:27:11)