Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach poprzez wprowadzenie usługi asystenta.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe – Kancelaria w Sali Obsługi Mieszkańca
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 46
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu

Procedura zgłoszenia asystenta do Programu:

 1. wykształcenie w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
 2. co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Ważne! Asystent świadczący usługę na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia musi posiadać zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi.

Powyższe dokumenty należy składać do piątku 26 marca 2021 r.:

 • bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
 • mailem na adres: starostwo@piaseczno.pl

O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Piasecznie będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Piaseczyński uzyskał dofinansowanie to 17 osób, w tym:

 • 7 dzieci w wieku do 16 roku życia.
 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Po 26 marca 2021 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:

tel. 22 756 62 49 lub 22 756 61 24

W przypadku zakwalifikowania się do Programu uczestnicy składają:

 • Oświadczenie uczestnika Programu (DOC, 28 KB)
 • oświadczenie, że szkoła nie zapewnia takiej usługi, w przypadku gdy, usługa asystenta będzie realizowana na terenie szkoły tzn. zaprowadzanie i przyprowadzanie dzieci do placówki oświatowej – uczniowie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (DOC, 15 KB)

Więcej informacji na gov.pl: Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej

plakat informujący o programie

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
Dofinansowanie 451 248 zł
Całkowita wartość 451 248 zł
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-02-20 15:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-09-01 15:49:46)