Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków do DPS w Górze Kalwarii