Wydanie zaświadczenia czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu

Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 253

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie można pobrać samodzielnie poprzez Serwis mapowy powiatu piaseczyńskiego

Jak pobrać zaświadczenie przez Serwis mapowy powiatu piaseczyńskiego?
Po kliknięciu w ikonę koszyka, należy wybrać opcję Wnioski i formularze, następnie zaznaczyć <Wniosek o wydanie zaświadczenia> dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzania lasu, podać swoje dane, wskazać nieruchomość, kliknąć <Wygeneruj dokument> i dokonać opłaty skarbowej.
Możliwa jest płatność za pomocą systemów PayByNet lub PayU.
Zaświadczenie zostanie wysłane automatycznie na wskazany w formularzu adres mailowy.

- Wniosek papierowy należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno lub wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu

- Wniosek opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym można złożyć poprzez platformę ePUAP na skrytkę Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia czy grunt niestanowiący własności Skarbu Państwa jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu (DOC, 27 KB)

Opłaty

- 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
- 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Bank PKO SA 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Czas załatwienia sprawy

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-03-13 15:33:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-03-22 13:52:03)