Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek- Słomczyn