"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie zimowym 2020/2021"