XXVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 29.10.2020 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wyniki głosowania imiennego
XXVIII.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXVIII.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXVIII.3.20 w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Imienny wykaz głosowania
XXVIII.4.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 8/7, obr. 27 położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 Imienny wykaz głosowania
XXVIII.5.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Chyliczkowskiej 14 Imienny wykaz głosowania
XXVIII.6.20 w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania Imienny wykaz głosowania
XXVIII.7.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat piaseczyński Imienny wykaz głosowania
 
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Imienny wykaz głosowania
 
Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Imienny wykaz głosowania
 
Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-11-05 11:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-11-06 11:55:13)