XXX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 17.12.2020 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wyniki głosowania imiennego
  wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 14 dot. projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich Imienny wykaz głosowania
  wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt. 15 dot. projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w pkt. 14 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w pkt. 15 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.1.20 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.2.20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXX.3.20 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Imienny wykaz głosowania
XXX.4.20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.5.20 Uchwała budżetowa na 2021 rok Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.6.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego i ul. Żółkiewskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.7.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego działki nr 1/3 obręb Pęchery-Łbiska PGR gm. Piaseczno Imienny wykaz głosowania
XXX.8.20 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/4/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 roku Imienny wykaz głosowania
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.9.20 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec aktów wandalizmu wymierzonych w obiekty sakralne oraz pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II Imienny wykaz głosowania
XXX.10.20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXX.11.20 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  wniosek formalny o zamknięcie dyskusji Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-12-22 12:05:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-01-08 13:04:46)