XXXVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 29.07.2021 r.

Nr uchwały Tytuł uchwały Wynik głosowania imiennego
  wprowadzenie do porządku projektu w pkt 17 uchwały skarga na Starostę Imienny wykaz głosowania
  prowadzenie do porządku projektu w pkt 18 uchwały skarga na PCPR Imienny wykaz głosowania
  przyjęcie projektu protokołu z XXXVII sesji Rady Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.1.21 w sprawie udzielenia wotum zaufania  Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.2.21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.3.21 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.4.21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 6 w trybie bezprzetargowym znajdującego się w budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20 C w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
  zdjęcie pkt 11 z porządku obrad Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.5.21 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.6.21 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom realizowanego w powiecie piaseczyńskim na lata 2021-2023”
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.7.21 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/3/21 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2021 roku
- zał. 1
Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.8.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania
  zdjęcie pkt 16 z porządku obrad Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.9.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie oraz rodziny zastępczej Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.10.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Imienny wykaz głosowania
XXXVIII.11.21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego Imienny wykaz głosowania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-07-30 15:20:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-09-08 11:59:53)